نوشته‌ها

مهندس سمیه قلی پورSomaye gholipour

مهندس سمیه قلی پور

اطلاعات عضو : خانم سمیه قلی پور

مهندس سمیه قلی پورSomaye gholipourنام :

سمیه

نام خانوادگی :

قلی پور

نوع عضویت :

عضو حقیقی

مدرک تحصیلی :

 لیسانس الکترونیک ،کارشناسی ارشد بازرگانی

شماره عضویت : 9604533

سابقه عضویت : 96/4/12

اعتبار عضویت : 97/8/2

بخشی از رزومه کاری اظهاری :

  • 3 سال در تیم طراحی مجموعه نیان الکترونیک
  • 4.5 سال سوپروایزر SMT مجموعه نیان الکترونیک
  • مشاور فنی شرکت های گلدنت و سرای آسان ایرانیان