نوشته‌ها

آقای مهندس صمدی، چهاردهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق

عصرانه علمی اردیبهشت ماه 1396 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

آقای مهندس صمدی، چهاردهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق

آقای مهندس صمدی، چهاردهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق

چهاردهمین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشنبه 4 اردیبهشت ماه 1396 برگزار شد.

جناب آقای مهندس صمدی از شرکت آریا نور گستر هشتم زحمت ارائه ی عصرانه علمی اردیبهشت ماه را با موضوع “نیک نگریستن در مهندسی نور” به عهده گرفتند و مسائلی را در این خصوص بیان فرمودند :

  • در نورفروشی یک اگزیستانسیالیست باشیم
  • کارما و دارمای یک نورفروش
  • توتم ما چیست؟

همچنین در  ابتدای صحبت  خوب ویدئویی در حصوص مقیاس ما درجهان  هستی و هیج بودن بشر در بین  این جهان ارائه نمودند. در انتها نیز  دوستان حاضر در جلسه  به بحث  در خصوص موضوع این عصرانه علمی پرداختند.

عصرانه علمی اردیبهشت ماه 1396- آقای مهندس صمدی - شرکت آریانور

عصرانه علمی اردیبهشت ماه 1396- آقای مهندس صمدی – شرکت آریانور

عصرانه علمی اردیبهشت ماه 1396- آقای مهندس صمدی - شرکت آریانور-آقای مهندس پوریا مجردی

عصرانه علمی اردیبهشت ماه 1396- آقای مهندس صمدی – شرکت آریانور

عصرانه علمی اردیبهشت ماه 1396- آقای مهندس صمدی - شرکت آریانور-آقای مهندس سر گلزهی

عصرانه علمی اردیبهشت ماه 1396- آقای مهندس صمدی – شرکت آریانور

عصرانه علمی اردیبهشت ماه 1396- آقای مهندس صمدی - شرکت آریانور-آقای مهندس برادران هاشمی زاده

عصرانه علمی اردیبهشت ماه 1396- آقای مهندس صمدی – شرکت آریانور

1 آقای مهندس صمدی شرکت آریا نور گستر هشتم
2 آقای مهندس مهدی عباسیان شرکت سفریان برق قدرت
3 آقای مهندس سلیم سرگلزهی شرکت توزیع برق مشهد
4 آقای مهندس ایمان زبرجدی شرکت نورپردازی پویا نمای مدرن
5 سرکار خانم مهندس سیده فائزه هاشمی موسسه روشنایی و نورپردازی هم اندیشان شرق
6 آقای مهندس علی فقیه موسسه روشنایی و نورپردازی هم اندیشان شرق
7 آقای مهندس پوریا مجردی شرکت محترم نهانسو
8 آقای مهندس هادی طوفانیان شرکت اکین
9 سرکار مهندس ساناز سراجی شرکت آریاسان
10 آقای مهندس مسعود عبدی شرکت فوتون صنعت
11 سرکار خانم مهندس سمیه قلی پور شرکت محترم فرنور خام اتراک
12  آقای مهندس بادپر
13 آقای مهندس محمد حسین زاهدی گروه  روشنایی کیانور
14  آقای مهندس سعید کریمی لعی شهرداری مشهد-حوزه معاومت فنی و عمران-مهندسین مشاور شهر زیبا- آراد
15  آقای مهندس شهاب شالفروشان شرکت محترم همایش نیرو
16  آقای مهندس محسن برادران هاشمی زاده موسسه هم اندیشان شرق روشن-شرکت محترم سفیران برق قدرت
17  آقای مهندس علی توانائی جبارزاده موسسه هم اندیشان شرق روشن-شرکت معماری نور کهربا

جلسات کانون دوشنبه اول هر ماه با حضور کارشناسان و علاقه مندان این حوزه برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در همین وب سایت عضو کانون گردیده و یا اطلاعات تماس خود را به پنل پیامکی کانون به شماره ۱۰۰۰۲۲۱۲۲ ارسال نمایند.

شایان ذکر است ،جلسه آینده در تاریخ اول خرداد ماه در محل سالن اجتماعات جهاد دانشگاهی مشهد برگزار خواهد شد. شرکت برای تمام متخصصین و علاقه مندان در کشور آزاد می باشد.