نوشته‌ها

مهندس مسعود عبدی مکانیک

مهندس مسعود عبدی

اطلاعات عضو : آقای مسعود عبدی

مهندس مسعود عبدی مکانیکنام :

مسعود

نام خانوادگی :

عبدی

نوع عضویت :

عضو حقیقی

مدرک تحصیلی :

 مهندسی مکانیک طراحی جامدات

شماره عضویت : 9609534

سابقه عضویت : 96/9/24

اعتبار عضویت : 97/9/25