نوشته‌ها

کارگاه اموزشی مبانی روشنایی برای صنف الکتریک

کارگاه آموزشی مبانی روشنایی برای صنف الکتریک

این کارگاه در 30 بهمن در محل اصناف مشهد برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای مهندس مجردی از” اعضای هیئت مدیره کانون “به آموزش مبانی روشنایی پرداختند.