شار روشنایی (تعریف واحد روشنایی لومن)

شار روشنایی (تعریف واحد روشنایی لومن)

در جهان کنونی که با بحران انرژی رو به رو است ، یکی از مهم ترین عوامل در استفاده از یک سیستم صنعتی ، بازده انرژی آن سیستم است. معمولا تعریف بازده به صورتی است که انرژی مفید خروجی را به نسبت انرژی ورودی محاسبه می کنند ، و این در سیستم های روشنایی و نورپردازی نیز صادق است.

در اکثر سیستم ها (همانند سیستم های گرمایشی ، سیستم های مبدل انرژی و …) توان ورودی و خروجی بر حسب واحد بین المللی وات تعریف می شوند و این برای سیستم های روشنایی نیز صادق است ، لیکن در بازه نور مرئی که رویت محیط توسط چشم انسان به عنوان خروجی سیستم روشنایی تعریف می شود ، به دلایلی که در زیر به شرح آن می پردازیم ، واحد وات به عنوان توان خروجی استفاده نمی شود.

چشم بشر به عنوان یکی از حس گر های پنج گانه و مبدل روشنایی به بینایی ، تنها حس گری است که برای بینایی مورد استفاده قرار می گیرد ، و مانند هر سیستمی محدودیت های خاص خود را نیز دارد.چشم می تواند طول موج هایی از نور مرئی را به خوبی ببیند و بعضی از طول موج ها را نمی تواند حس کند (همانند نورهای ماوراء بنفش ، پرتو های ایکس و مادون قرمز) و در برخی طول موج ها دچار ضعف بینایی می باشد. به عبارت دیگر چشم بشر یک سنسور غیر خطی است که به ورودی ها با مشخصات متفاوت پاسخ های متفاوتی می دهد و بینایی بشر در نور های متفاوت، متفاوت و غیر یکسان است ، به عنوان مثال چشم بشر در نور سبز بهتر می تواند محیط خود را مشاهده کند، لیکن در نور آبی به سختی می تواند اشیاء را مشاهده کند.برای نشان دادن حساسیت بشر به طیف های مختلف نوری آزمایشاتی بر روی افراد مختلف انجام شده و نتایج به صورت یک نمودار میانگین رسم شده است :

منحنی حساسیت چشم بشر به فرکانس های مختلف نور

منحنی حساسیت چشم بشر به فرکانس های مختلف نور – مقادیر لوگاریتمی و نسبت به حداکثر حساسیت رسم شده اند.

اما نکته اصلی تعریف معیاری برای شناسایی توان خروجی منابع نوری می باشد که این معیار با نام “شار روشنایی” (Luminous flux) تعریف می شود و نماینده ی مقدار خروجی یک سیستم روشنایی مورد استفاده برای چشم انسان است (چشم جانداران مختلف نمودارهای متفاوتی دارد).به صورت قراردادی برای این مفهوم، واحدی به نام “لومن” (Lumens) تعریف می شود و به صورت قراردادی برای حداکثر شار نوری حاصله از یک منبع ایده آل یک وات عدد 683 لومن درنظر گرفته شده است. لذا ما مقدار شار نوری یک منبع را با این عدد سنجیده و مقایسه می کنم.

به عنوان مثال یک منبع نور یک وات ایده آل سبز مایل به زرد با طول موج 555 نانومتر مقدار 683 لومن شار نوری تولید خواهد کرد و یک منبع نور ایده آل با طول موج حدودی 610 نانومتر نوری حدودا معادل 340 لومن تولید خواهد کرد.

به بیان ساده تر ، ما انرژی نور را با مقدار دیده شدن آن می سنجیم ، نوری که بیشتر دیده شود ، از دید ما شار نوری بیشتری خواهد داشت و برای مصارف روشنایی و نورپردازی مناسب تر خواهد بود (با در نظر گرفتن شرایط دیگر) ، و نوری که کم تر دیده شود ، ارزش آن از نقطه نظر بازده نوری کمتر خواهد بود.

اهمیت این مطلب زمانی مشخص می شود که بدانیم می توانیم نور سفید (یا هر نور ترکیبی دیگر) را با ترکیب های متفاوتی بسازیم که تمام آن ها یک رنگ دیده خواهد شد ، ولی حتی با استفاده از منابع نوری ایده آل ، همچنان نور یکی از آن ها با همان رنگ محیط را روشن تر خواهد نمود.

به عنوان مثال می توانید شار نوری چندین منبع نور رایج را در جدول زیر ملاحظه فرمایید:

منبع نور
شار روشنایی (بر حسب لومن)
LED سوپر برایت 37 میلیوات سفید 0.2
لیزر 15 میلی وات سبز (532 نانومتر) 8.4
Power LED یک وات سفید 65–145
لامپ التهابی 40 وات 325
لامپ فلورسنت 18  وات 1250
لامپ التهابی 100 وات 1750
لامپ فلورسنت 40 وات 2800
لامپ زنون 35 وات 2200–3200
لامپ فلورسنت 100 وات 8000
لامپ بخار سدیم کم فشار 127 وات 25000
لامپ متال هالاید 400 وات 40000
این مقادیر برای منابع نو محاسبه شده اند که با گذشت زمان مقدار آن در یک منبع نوری کاهش خواهد یافت

CRI یا اندیس نمود رنگ

چگونه رنگ ها را واقعی تر ببینیم؟

تا قبل از تولید انرژی الکتریکی بیشترین بهره بشر از نور خورشید و یا نهایتا نورهای ناشی از شمع و انواع منابع نوری بر پایه آتش بود، پس از اختراع برق و در نتیجه آن اختراع اولین لامپ التهابی ، لامپ های التهابی (و پیرو آن لامپ های هالوژن) جایگاه ویژه ای در بین مصرف کنندگان انرژی الکتریکی پیدا کردند.وجه مشترک بین تمام منابع نوری تا این تاریخ استفاده از گرما برای تولید نور بود که امری پر هزینه و کم بازده بود.نور حاصل از گرما دارای یک طیف اسپکتروم پیوسته با تابع وابسته به دما بود.

شدت نور بر حسب انرژی بر اساس طیف طول موج های متفاوت

شدت نور بر حسب انرژی بر اساس طیف طول موج های متفاوت
منبع :http://www.chemistryland.com/CHM130W/10-ModernAtom/Spectra/TemperatureGraph.jpg

رفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و نیاز به کاهش مصرف انرژی ، انواع لامپ های جدید همچون لامپ های تخلیه الکتریکی (همانند لامپ های فلورسنت ، لامپ های بخارجیوه ،بخار سدیم کم فشار و پرفشار، لامپ های متال هالاید و …) و نهایتا لامپ های حالت جامد وارد بازار روشنایی شدند.برخلاف منابع نوری ذکر شده در پاراگراف قبل ، این منابع نوری از فرکانس های مختلف نوری با طول موج های ناپیوسته برای شبیه سازی نور سفید بهره می بردند.

اسپکتروم طول موج برای لامپ های نمونه از تکنولوژی های متفاوت

اسپکتروم طول موج برای لامپ های نمونه از تکنولوژی های متفاوت

از آنجا که منحنی حساست چشم بشر به طول موج های متفاوت یک منحنی کاملا غیر خطی است ، پس پاسخ آن به طول موج های مختلف نیز غیر خطی است.به عنوان مثال اگر شما رنگ سبز خالص را به وسیله نور خورشید روشن کنید ، پرتو های منتشره به چشم شامل طیف هایی همچون زرد ، سبز ، آبی و .. می شود که هر کدام با ضریب متفاوتی (نهایتا بی نهایت ضریب) به چشم رفلکت خواهند شد ، در صورتی که همین رنگ در زیر رنگ سفید ناشی از دو رنگ آبی و زرد صرفا در دو محدوده طول موج بازتابش خواهد داشت که مطمئنا نور منعکس شده به چشم با نور واقعی حاصل از رفکت نور خورشید متفاوت خواهد شد.

منحنی حساسیت چشم بشر به فرکانس های مختلف نور

منحنی حساسیت چشم بشر به فرکانس های مختلف نور

مسئله زمانی حاد می شود که شما فقط یک محدوده طول موج از نور مرئی را به یک جسم بتابانید ، مانند چیزی که در لامپ های بخار سدیم کم فشار تولید می شود ، و نتیجه دیده نشدن برخی رنگ ها (همچون بنفش) زیر این نور است ، چرا که رفلکتنس سطح دارای رنگ بنفش به نور زرد نزدیک به صفر است.

مقایسه بین پردازش رنگ تحت نور سفید عادی و نور زرد ناشی از لامپ بخار سدیم کم فشار

مقایسه بین پردازش رنگ تحت نور سفید عادی و نور زرد ناشی از لامپ بخار سدیم کم فشار
منبع : http://www.lighting-gallery.net/gallery/albums/userpics/11340/normal_LPS-ColorRendering.png

لذا برای بیان کیفیت هر نور مصنوعی و شباهت آن ها به نور طبیعی خورشید (نور آسمان + نور مستقیم خورشید) یک معیار به نام اندیس نمود رنگ ( CRI/Color Rendering Index) تعریف می شود که نمایانگر شباهت رنگ ناشی از منبع نور با رنگ ناشی از نور طبیعی روز است.

مطمئنا بیشترین نمود رنگ را منابعی خواهند داشت که طیف نوری خروجی آن ها بیشترین شباهت را به نور خورشید داشته باشد.لذا منابع نوری که بر اساس گرما نور تولید می کنند ، همچون منابع نوری التهابی و هالوژن بیشترین شباهت را به نور خورشید خواهند داشت.در رده بعد منابع نوری قرار دارند که بیشترین محدوده نزدیک به محدوده طول موجود نور خورشید را داشته باشند ، که معمولا این امر با تعدد طول موج های ناشی از گذار الکترون ها و بهبود فسفر در لامپ های وابسته به پدیده فلورسانس (منابع نوری فلورسنت و برخی از LED ها) حاصل می گردد.

مقایسه نمود رنگ لامپ های بخارسدیم کم فشار ، بخار سدیم پرفشار ، فلورسنت سه فسفره،متال هالاید سرامیکی

مقایسه نمود رنگ لامپ های بخارسدیم کم فشار ، بخار سدیم پرفشار ، فلورسنت سه فسفره،متال هالاید سرامیکی
منبع : http://sustainabilityworkshop.autodesk.com/sites/default/files/styles/large/public/core-page-inserted-images/rainbow_cones_n_spectra_labeled.jpg

لذا منابع نوری داریم با کیفیت های مختلف ، که گاها یک نوع منبع نور بر اساس کیفیت نوع فسفرمی تواند CRI های متفاوت داشته باشد

در زیر می توانید CRI برخی منابع نوری مشهور را مشاهده فرمایید:

جدول اندیس نمود رنگ برای منابع نوری مختلف :

اندیس نمود رنگ CRI
دمای رنگ نور(CCT)(K)
لامپ

~5

1800

بخار سدیم کم فشار (LPS/SOX)

17

6410

بخار جیوه شفاف

24

2100

بخار سدیم کم فشار (HPS/SON)

49

3600

بخار جیوه پوشش داده شده

51

2940

فلورسنت سفید گرم هالوفسفات

64

4230

فلورسنت سفید سرد هالوفسفات

73

2940

فلورسنت سفید گرم سه فسفره

76

6430

فلورسنت سرد(نور روز) هالوفسفات

82

2700

بار سدیم مخصوص سفید “White” SON

85

4200

متال هالید کوارتز

89

4080

فلورسنت سفید سرد سه فسفره

96

5400

متال هالید سرامیکی

100

3200

لامپ التهابی/لامپ هالوژن