آقای مهندس میلاد زحمتکش بیستو یکمین ارائه دهنده کانون روشنایی و نورپردازی شرق

عصرانه علمی دیماه ماه 1396 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

آقای مهندس میلاد زحمتکش بیستو یکمین ارائه دهنده کانون روشنایی و نورپردازی شرق

آقای مهندس میلاد زحمتکش بیستو یکمین ارائه دهنده کانون روشنایی و نورپردازی شرق

بیست و یکمین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشنبه 4 دیماه 1396 برگزار شد.

جناب آقای مهندس “میلاد زحمتکش” زحمت ارائه بیست و یکمین عصرانه کانون روشنایی و نورپردازی شرق با موضوع “طراحی فنی وتوجیه اقتصادی سیستمهای روشنایی خورشیدی” را به عهده گرفتند. ایشان در این عصرانه علمی مباحثی همچون :

 • انرژی خورشیدی چیست؟
 • انواع سلول های خورشیدی،مزایا و معایب
 • بررسی انواع بهره وری شخصی از انرژی خورشیدی
 • رسیدن به بهترین گزینه جهت استفاده از انرژی خورشیدی به صورت شخصی
 • و …..

را مطرح نمودند.

 

آقای مهندس میلاد زحمتکش بیستو یکمین ارائه دهنده کانون روشنایی و نورپردازی شرق-زبرجدی آقای مهندس میلاد زحمتکش بیستو یکمین ارائه دهنده کانون روشنایی و نورپردازی شرق آقای مهندس میلاد زحمتکش بیستو یکمین ارائه دهنده کانون روشنایی و نورپردازی شرق

 

شرکت کنندگان در عصرانه علمی دی ماه 1396 کانون روشنایی و نورپردازی شرق :

1 آقای مهندس محسن سلجوقی کارخانه قند فریمان-مسئول برق و اتوماسیون
2 آقای مهندس مهدی مقدم پور راه آهن خراسان
3 آقای مهندس پوریا مجردی شرکت محترم نهانسو
4 آقای مهندس حمید مهدی بیگ گروه مهندسی همایش نیرو
5 آقای مهندس علیرضا صادقی پور  گروه مهندسی همایش نیرو
6  آقای مهندس محسن برادران هاشمی زاده موسسه هم اندیشان شرق روشن-شرکت محترم سفیران برق قدرت
7  آقای مهندس علی توانائی جبارزاده موسسه هم اندیشان شرق روشن-شرکت معماری نور کهربا
8  آقای مهندس سعید آریان پور
9 آقای مهندس میلاد زحمتکش  شرکت محترم روشنایی زیستانور
10 سرکار خانم مهندس الهه کامیاب مشهد مال
11 آقای مهندس سلیم سرگل زهی شرکت توزیع مشهد
12 سرکار خانم مهندس راحله اختراعی شرکت محترم ژاو گرین
13 آقای مهندس مجتبی مرادی شرکت محترم آذرشید
14 آقای مهندس شهاب شالفروشان موسسه هم اندیشان شرق روشن-شرکت محترم همایش نیرو
15 آقای مهندس سید علی جامی شرکت محترم دانش بنیان آی تک
16 آقای مهندس رضا شاکری شرکت محترم دانش بنیان آی تک
17 آقای مهندس مسعود عبدی موسسه هم اندیشان شرق روشن-شرکت محترم فوتون صنعت
18 آقای مهندس حسین پرواز زاده شرکت محترم  رایان تک
19 آقای  مرتضی کریمی
20 آقای مهندس ایمان زبرجدی صنایع روشنایی پوما لایت
21 آقای مهندس جواد رجبی شرکت محترم آترین نوین
22 آقای مهندس ابوالقاسم صمصامی شرکت محترم آترین نوین-تبلور نور شرق
23 آقای مهندس مهدی عباسیان شرکت محترم سفیران برق قدرت

 

جلسات کانون دوشنبه اول هر ماه با حضور کارشناسان و علاقه مندان این حوزه برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در همین وب سایت عضو کانون گردیده و یا اطلاعات تماس خود را به پنل پیامکی کانون به شماره 09155239101 ارسال نمایند.

شایان ذکر است ،جلسه آینده در تاریخ دوم بهمن ماه در محل سالن شورای جهاد دانشگاهی مشهد برگزار خواهد شد. شرکت برای تمام متخصصین و علاقه مندان در کشور آزاد می باشد.

مهندس مسعود عبدی مکانیک

مهندس مسعود عبدی

اطلاعات عضو : آقای مسعود عبدی

مهندس مسعود عبدی مکانیکنام :

مسعود

نام خانوادگی :

عبدی

نوع عضویت :

عضو حقیقی

مدرک تحصیلی :

 مهندسی مکانیک طراحی جامدات

شماره عضویت : 9609534

سابقه عضویت : 96/9/24

اعتبار عضویت : 97/9/25

خانم مهندس راحله اختراعی بیستمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق

عصرانه علمی آبانماه ماه 1396 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

خانم مهندس راحله اختراعی بیستمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق

خانم مهندس راحله اختراعی بیستمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق

بیستمین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشنبه 1 آبانماه 1396 برگزار شد.

سرکار خانم مهندس “راحله اختراعی” زحمت ارائه بیستمین عصرانه کانون روشنایی و نورپردازی شرق با موضوع “معماری نور” را به عهده گرفتند. ایشان در این عصرانه علمی مباحثی همچون :

 • نور در معماری ایران
 • انواع نورپردازی در حوزه معماری و شهرسازی
 • تکنیک های نورپردازی
 • و …..

را مطرح نمودند.

خانم-راحله-اختراعی-معماری-نور-کانون-موسسه-روشنایی-نورپردازی-ILCIE-2-مجتبی-بادپر-شهاب-شالفروشان-مسعود-عبدی

 

 

خانم-راحله-اختراعی-معماری-نور-کانون-موسسه-روشنایی-نورپردازی-ILCIE-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم-راحله-اختراعی-معماری-نور-کانون-موسسه-روشنایی-نورپردازی-ILCIE-طه-فلاح-میلاد-زحمت-کش-مجتبی-مرادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسات کانون دوشنبه اول هر ماه با حضور کارشناسان و علاقه مندان این حوزه برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در همین وب سایت عضو کانون گردیده و یا اطلاعات تماس خود را به پنل پیامکی کانون به شماره 09155239101 ارسال نمایند.

شایان ذکر است ،جلسه آینده در تاریخ سیزدهم آذر ماه در محل سالن شورای جهاد دانشگاهی مشهد برگزار خواهد شد. شرکت برای تمام متخصصین و علاقه مندان در کشور آزاد می باشد.

آقای مهندس الدین عسکریان ، نوزدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق - نورپردازی های بر پایه ویدئو پروژکتور Mapping

عصرانه علمی مهر ماه 1396 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

آقای مهندس الدین عسکریان ، نوزدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق - نورپردازی های بر پایه ویدئو پروژکتور Mapping

آقای مهندس الدین عسکریان ، نوزدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق

نوزدهمین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشنبه 3 مهرماه 1396 برگزار شد.

 جناب آقای مهندس “شهاب الدین عسکریان” زحمت ارائه نوزهمین ارائه کانون نورپردازی شرق با موضوع “نورپردازی های مبتنی بر ویدئو پروژکتور (Mapping)” را به عهده گرفتند. ایشان در این عصرانه علمی مباحثی همچون :

 • تکنیک های Mapping
 • معرفی نرم افزار After Effect
 • معرفی و بیان تفاوت های 2D mapping و 3Dmapping
 • ارائه یک نمونه اجرایی
 • فرش هوشمند
 • و …..

را مطرح نمودند.

ILCIE-عصرانه-علمی-مهر-96-کانون-روشنایی-شرق-4 ILCIE-عصرانه-علمی-مهر-96-کانون-روشنایی-شرق-3 ILCIE-عصرانه-علمی-مهر-96-کانون-روشنایی-شرق-2

جلسات کانون دوشنبه اول هر ماه با حضور کارشناسان و علاقه مندان این حوزه برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در همین وب سایت عضو کانون گردیده و یا اطلاعات تماس خود را به پنل پیامکی کانون به شماره 09155239101 ارسال نمایند.

شایان ذکر است ،جلسه آینده در تاریخ اول آبان ماه در محل سالن شورای جهاد دانشگاهی مشهد برگزار خواهد شد. شرکت برای تمام متخصصین و علاقه مندان در کشور آزاد می باشد.

آقای مهندس شاب شالفروشان همایش نیرو ، هجدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق نمایشگاه نورپردازی فرانکفورت

عصرانه علمی شهریور ماه 1396 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

آقای مهندس نیما فلاح نهانسو، هجدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق نمایشگاه نورپردازی فرانکفورت

آقای مهندس طه فلاح ، هجدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق

هجدهمین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشنبه 6 شهریورماه 1396 برگزار شد.

 جنابان آقایان مهندسان “طه فلاح” و “شهاب شالفروشان” زحمت ارائه هجدهمین ارائه کانون نورپردازی شرق با موضوع “اطلاعات تکمیلی در خصوص نمایشگاه فرانکفورت” را به عهده گرفتند. جناب مهندس فلاح در این عصرانه علمی مباحثی همچون :

 • شهر فرانکفورت Frankfurt
 • نمایشگاه دوسالانه نورپردازی فرانکفورت Light&Building
 • انواع شیوه های سفر به شهر فرانکفورت
 • شیوه های اخذ ویزا،باید ها و نباید ها
 • فضاهای ممکن جهت سکونت و …..

را مطرح نمودند.

آقای مهندس شاب شالفروشان همایش نیرو ، هجدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق نمایشگاه نورپردازی فرانکفورت

آقای مهندس شهاب شالفروشان ، هجدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق

همچنین جناب مهندس شالفروشان در این عصرانه علمی مباحثی همچون :

 • معرفی نمایشگاه دوسالانه نورپردازی فرانکفورت Light&Building
 • معرفی تصویری برخی غرفه داران مطرح این نمایشگاه
 • چگونگی گشت و گذار بهتر در محیط نمایشگاه
 • زمان بندی شرکت ها و …..

را مطرح نموده و ویدئو هایی از نمایشگاه های سالهای گذشته نیز به نمایش گذاشتند.

 

 

 

 

 

نمایشگاه فرانکفورت Frankfurt مهندس علی فقیه-محسن برادران هاشمی زاده-مجتبی مرادی-زهره نورانی-سیدعلی شهرستانی-آریا سید پور- ILCIE-عصرانه-علمی-شهریور-96-کانون-روشنایی-شرق-فلاح-شالفروشان-3 ILCIE-عصرانه-علمی-شهریور-96-کانون-روشنایی-شرق-فلاح-شالفروشان-همایش-نیرو

 

 

همین طور مباحث کاربردی ارائه شده به تکرار مورد بحث و تبادل نظر قرار گفتند.

ILCIE-عصرانه-علمی-شهریور-96-کانون-روشنایی-شرق-فلاح-شالفروشان

شرکت کنندگان در عصرانه علمی شهریور ماه 1396 کانون روشنایی و نورپردازی شرق :

1 سرکار خانم مهندس سیده فائزه هاشمی موسسه روشنایی و نورپردازی هم اندیشان شرق
2 آقای مهندس علی فقیه موسسه روشنایی و نورپردازی هم اندیشان شرق
3 آقای مهندس پوریا مجردی شرکت محترم نهانسو
4 سرکار خانم مهندس سمیه قلی پور شرکت محترم باران نور فام اترک
5 آقای مهندس مجتبی بادپر
6  آقای مهندس محسن برادران هاشمی زاده موسسه هم اندیشان شرق روشن-شرکت محترم سفیران برق قدرت
7  آقای مهندس علی توانائی جبارزاده موسسه هم اندیشان شرق روشن-شرکت معماری نور کهربا
8  آقای مهندس طه فلاح شرکت محترم نهانسو
9 آقای مهندس میلاد زحمتکش  شرکت محترم روشنایی زیستانور
10 آقای مهندس حامد اصغری شرکت محترم نهانسو
11 آقای مهندس محمد صمدی شرکت محترم آریانور
12 سرکار خانم مهندس زهره نورانی شرکت محترم آذرشید
13 آقای مهندس مجتبی مرادی شرکت محترم آذرشید
14 آقای مهندس شهاب شالفروشان شرکت محترم همایش نیرو

جلسات کانون دوشنبه اول هر ماه با حضور کارشناسان و علاقه مندان این حوزه برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در همین وب سایت عضو کانون گردیده و یا اطلاعات تماس خود را به پنل پیامکی کانون به شماره 09155239101 ارسال نمایند.

شایان ذکر است ،جلسه آینده در تاریخ سوم مهر ماه در محل سالن شورای جهاد دانشگاهی مشهد برگزار خواهد شد. شرکت برای تمام متخصصین و علاقه مندان در کشور آزاد می باشد.

آقای مهندس مهدی مقدم پور، هفدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق دیالوکس ایوو اوو

عصرانه علمی مرداد ماه 1396 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

آقای مهندس مهدی مقدم پور، هفدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق دیالوکس ایوو اوو

آقای مهندس مهدی مقدم پور، هفدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق

هفدهمین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشنبه 2 مردادماه 1396 برگزار شد.

 جناب آقای مهندس “مهدی مقدم پور” زحمت ارائه هفدهمین ارائه کانون نورپردازی شرق با موضوع “مروری بر قابلیت های نرم افزار دیالوکس Evo” را به عهده گرفتند. ایشان در این عصرانه علمی مباحثی همچون :

 • بررسی تاریخچه نرم افزار دیالوکس
 • معرفی قابلیت های نرم افزارهای دیالوکس و دیالوکس ایوو
 • معرفی منو های نرم افزار
 • و یک تمرین ساده …..

را مطرح نمودند.

 

 

 

همچنین پیش از آغاز ارائه آقای مهندس مقدم پور آقای مهندس علی فقیه توضیحاتی در خصوص نمایشگاه بین المللی برق مشهد ارائه دادند.

آقای مهندس علی فقیه، نمایشگاه برق مشهد

 

آقای مهندس مهدی مقدم پور-Dialux Evo -مجتبی بادپر،سمیه قلی پور،میلاد زحمتکش،مسعود عبدی

آقای مهندس مهدی مقدم پور-دیالوکس Evo-مجتبی بادپر،سمیه قلی پور،میلاد زحمتکش،مسعود عبدی،سمیه قلی پور،راحله اختراعی،سلیم سرگل زهی-حسین پرواززاده-علی فقیه-سید محسن هاشمی-پوریا مجردی-حامد اصغری

آقای مهندس مهدی مقدم پور-دیالوکس Evo-مجتبی بادپر،سمیه قلی پور،میلاد زحمتکش،مسعود عبدی،سمیه قلی پور،راحله اختراعی،سلیم سرگل زهی-حسین پرواززاده-علی فقیه-سید محسن هاشمی-پوریا مجردی-حامد اصغری

همین طور مباحث کاربردی ارائه شده به تکرار مورد بحث و تبادل نظر قرار گفتند.

آقای مهندس مهدی مقدم پور-دیالوکس Evo- حسین پرواززاده-علی فقیه-سید محسن هاشمی-پوریا مجردی-حامد اصغری

شرکت کنندگان در عصرانه علمی مرداد ماه 1396 کانون روشنایی و نورپردازی شرق :

1 سرکار خانم مهندس سیده فائزه هاشمی موسسه روشنایی و نورپردازی هم اندیشان شرق
2 آقای مهندس علی فقیه موسسه روشنایی و نورپردازی هم اندیشان شرق
3 آقای مهندس پوریا مجردی شرکت محترم نهانسو
4 سرکار خانم مهندس سمیه قلی پور شرکت محترم فرنور خام اتراک
5 آقای مهندس مجتبی بادپر
6  آقای مهندس محسن برادران هاشمی زاده موسسه هم اندیشان شرق روشن-شرکت محترم سفیران برق قدرت
7  آقای مهندس علی توانائی جبارزاده موسسه هم اندیشان شرق روشن-شرکت معماری نور کهربا
8  آقای مهندس میلاد وثیق مقدم کارشناس تاسیسات الکتریکی استادیوم ورزشی امام رضا
9 آقای مهندس میلاد زحمتکش  شرکت محترم روشنایی زیستانور
10 آقای مهندس حامد اصغری شرکت محترم نهانسو
11 آقای مهندس میلاد زحمت کش شرکت محترم روشنایی زیستانور
12 سرکار خانم مهندس راحله اختراعی ژاوا
13 آقای مهندس حسین پرواززاده شرکت رایان نور

جلسات کانون دوشنبه اول هر ماه با حضور کارشناسان و علاقه مندان این حوزه برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در همین وب سایت عضو کانون گردیده و یا اطلاعات تماس خود را به پنل پیامکی کانون به شماره 09155239101 ارسال نمایند.

شایان ذکر است ،جلسه آینده در تاریخ ششم شهریور ماه در محل دفتر آقای مهندس شالفروشان برگزار خواهد شد. شرکت برای تمام متخصصین و علاقه مندان در کشور آزاد می باشد.

مهندس سمیه قلی پورSomaye gholipour

مهندس سمیه قلی پور

اطلاعات عضو : خانم سمیه قلی پور

مهندس سمیه قلی پورSomaye gholipourنام :

سمیه

نام خانوادگی :

قلی پور

نوع عضویت :

عضو حقیقی

مدرک تحصیلی :

 لیسانس الکترونیک ،کارشناسی ارشد بازرگانی

شماره عضویت : 9604533

سابقه عضویت : 96/4/12

اعتبار عضویت : 97/8/2

بخشی از رزومه کاری اظهاری :

 • 3 سال در تیم طراحی مجموعه نیان الکترونیک
 • 4.5 سال سوپروایزر SMT مجموعه نیان الکترونیک
 • مشاور فنی شرکت های گلدنت و سرای آسان ایرانیان
مهندس سلیم سرگلزهی

مهندس سلیم سرگلزهی

اطلاعات عضو : آقای سلیم سرگلزهی

مهندس سلیم سرگلزهینام :

سلیم

نام خانوادگی :

سرگلزهی

نوع عضویت :

عضو حقیقی

مدرک تحصیلی :

لیسانس برق گرایش انتقال توزیع

شماره عضویت : 9604532

سابقه عضویت : 96/4/12

اعتبار عضویت : 97/5/2

آقای مهندس میلاد وثیق مقدم، پانزدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق ، موضوع: نورپردازی سازه های شاخص شهری

عصرانه علمی تیر ماه 1396 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

آقای مهندس میلاد وثیق مقدم، شانزدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق

آقای مهندس میلاد وثیق مقدم، شانزدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق

شانزدهمین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشنبه 12 تیرماه 1396 برگزار شد.

 جناب آقای مهندس “میلاد وثیق مقدم” زحمت ارائه شانزدهمین ارائه کانون نورپردازی شرق با موضوع “نورپردازی سازه های شاخص شهری- (بررسی روند تکمیل یک پروژه)-استادیوم ورزشی امام رضا (ع)” را به عهده گرفتند. ایشان در این عصرانه علمی مباحثی همچون :

 • استانداردهای روشنایی مناسب جهت استادیوم های ورزشی
  • زمین فوتبال
  • دو و میدانی
  • ورزش های سالنی
 • آشنایی با چند شرکت مطرح تامین منابع روشنایی مورد نیاز ورزشگاه ها (مورد تایید فیفا)
 • بررسی مسیر طراحی نورپردازی و اجرای آن در استادیوم ورزشی امام رضا (ع)
 • …..

را مطرح نمودند و همین طور در مباحثی تکمیلی خصوصیات زمین چمن، سیستم های تاسیساتی و موارد این چنینی را نیز ارائه نمودند.

آقای مهندس میلاد وثیق مقدم، پانزدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق ، موضوع: نورپردازی سازه های شاخص شهری

آقای مهندس میلاد وثیق مقدم، پانزدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق ، موضوع: نورپردازی سازه های شاخص شهری

ILCIE-عصرانه-علمی-تیر-96-کانون-روشنایی-شرق-4

همچنین مباحث مورد ارائه توسط آقای مهندس مجردی و آقای مهندس فقیه و دیگر دوستان همراه به بحث گذاشته شد.

آقای مهندس میلاد وثیق مقدم، پانزدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق ، موضوع: نورپردازی سازه های شاخص شهری

شرکت کنندگان در عصرانه علمی تیر ماه 1396 کانون روشنایی و نورپردازی شرق :

1 سرکار خانم مهندس سیده فائزه هاشمی موسسه روشنایی و نورپردازی هم اندیشان شرق
2 آقای مهندس علی فقیه موسسه روشنایی و نورپردازی هم اندیشان شرق
3 آقای مهندس پوریا مجردی شرکت محترم نهانسو
4 آقای مهندس مهرداد خطایی شرکت محترم سارین ارتباط طوس
5 سرکار خانم مهندس سمیه قلی پور شرکت محترم فرنور خام اتراک
6  آقای مهندس محسن برادران هاشمی زاده موسسه هم اندیشان شرق روشن-شرکت محترم سفیران برق قدرت
7  آقای مهندس علی توانائی جبارزاده موسسه هم اندیشان شرق روشن-شرکت معماری نور کهربا
8  آقای مهندس میلاد وثیق مقدم کارشناس تاسیسات الکتریکی استادیوم ورزشی امام رضا
9 آقای مهندس مجتبی بادپر
10 آقای مهندس علی فرزین صنایع روشنایی سان مون
11 آقای مهندس میلاد زحمت کش شرکت محترم روشنایی زیستانور
12 سرکار خانم مهندس فاطمه حسینی  شرکت تولیدی آذرشید
13 آقای مهندس مرادی شرکت تولیدی آذرشید

جلسات کانون دوشنبه اول هر ماه با حضور کارشناسان و علاقه مندان این حوزه برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در همین وب سایت عضو کانون گردیده و یا اطلاعات تماس خود را به پنل پیامکی کانون به شماره 09155239101 ارسال نمایند.

شایان ذکر است ،جلسه آینده در تاریخ دوم مرداد ماه در محل سالن اجتماعات جهاد دانشگاهی مشهد برگزار خواهد شد. شرکت برای تمام متخصصین و علاقه مندان در کشور آزاد می باشد.

مرگ و میر پرندگان بر اثر آلودگی نوری آقای مهندس حامد میرزاخلیل، پانزدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق آلودگی نوری

عصرانه علمی خرداد ماه 1396 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

آقای مهندس حامد میرزاخلیل، پانزدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق ، موضوع: آلودگی نوری

آقای مهندس حامد میرزاخلیل، پانزدهمین ارائه دهنده کانون روشنایی و نورپردازی شرق

پانزدهمین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشنبه 1 خردادماه 1396 برگزار شد.

جناب آقای مهندس حامد میرزاخلیل به عنوان مهمان موسسه زحمت ارائه پانزدهمین ارائه کانون نورپردازی شرق با موضوع “اثرات آلودگی نوری بر محیط زیست” را به عهده گرفتند. ایشان در این عصرانه علمی مباحثی همچون :

 • نور استاندارد (از دیدگاه آلودگی نوری)
 • اثرات آلودگی نوری بر:
  • انسان
  • حیوان
  • گیاهان
  • اتلاف انرژی و …
 • خیرگی یا چشم زدگی
 • اهمیت آسمان شب

همچنین در  میان ارائه خود ویدئویی با موضوع روز و شب و چگونگی تعامل آن ها با هم به نمایش گذاشتند.

مرگ و میر پرندگان بر اثر آلودگی نوریآقای مهندس حامد میرزاخلیل، پانزدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق

مرگ و میر پرندگان بر اثر آلودگی نوری

آفای مهندس محمد هادی عرفا- آقای مهندس حامد میرزاخلیل، پانزدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق-آلودگی نوری

آفای مهندس دکتر ایمان سریری- آقای مهندس حامد میرزاخلیل، پانزدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق-آلودگی نوری

ILCIE-عصرانه-علمی-خرداد-96-کانون-روشنایی-شرق--حامد-میرزا-خلیل-2 ILCIE-عصرانه-علمی-خرداد-96-کانون-روشنایی-شرق--حامد-میرزا-خلیل-3 ILCIE-عصرانه-علمی-خرداد-96-کانون-روشنایی-شرق--حامد-میرزا-خلیل-4

 

همچنین مباحث مطرح شده در خصوص آلودگی نوری مورد مباحثه شرکت کنندگان قرار گرفت و مشکلات آلودگی نوری در تهران و مشهد مطرح شد.

 آقای مهندس حامد میرزا خلیل، پانزدهمین ارائه دهنده کانون نورپردازی شرق-آلودگی نوری

بحث پیرامون مشکلات آلودگی نوری در تهران و مشهد

شرکت کنندگان در عصرانه علمی خرداد ماه 1396 کانون روشنایی و نورپردازی شرق :

1 آقای مهندس حامد میرزا خلیل
2 آقای مهندس محمدهادی عرفان مرکز مطالعات شما
3 آقای دکتر ایمان سریری آجیلی عضو كمیته روشنایی معابر IESNA
4 آقای مهندس محمد صمدی شرکت آریا نور گستر هشتم
5 آقای مهندس مهدی عباسیان شرکت سفریان برق قدرت
6 آقای مهندس هاشم نادرزاده مدیر تولید شرکت محترم حسام صنعت شرق
7 سرکار خانم مهندس مرضیه قدمگاهی مدیر عامل شرکت محترم  روژان کیمیا توس
8 سرکار خانم مهندس سیده فائزه هاشمی موسسه روشنایی و نورپردازی هم اندیشان شرق
9 آقای مهندس علی فقیه موسسه روشنایی و نورپردازی هم اندیشان شرق
10 آقای مهندس پوریا مجردی شرکت محترم نهانسو
11 آقای مهندس سید مرتضی آقا میرزاده صنایع روشنایی حسام صنعت شرق
12 آقای مهندس حسین پرواززاده شرکت محترم رایان نور
13 آقای مهندس مهرداد خطایی شرکت محترم سارین ارتباط طوس
14 سرکار خانم مهندس سمیه قلی پور شرکت محترم فرنور خام اتراک
15  آقای مهندس محسن رستگار  مدیریت محیط زیست شهرداری مشهد مقدس
16 آقای مهندس داریوش اتحاد کارشناس اجرایی مدیریت محیط زیست شهرداری مشهد مقدس
17  آقای مهندس سینا صیادی لطف آبادی مدیریت محیط زیست شهرداری مشهد مقدس
18  آقای مهندس شهاب شالفروشان شرکت محترم همایش نیرو
19  آقای مهندس محسن برادران هاشمی زاده موسسه هم اندیشان شرق روشن-شرکت محترم سفیران برق قدرت
20  آقای مهندس علی توانائی جبارزاده موسسه هم اندیشان شرق روشن-شرکت معماری نور کهربا
21  آقای مهندس میلاد وثیق مقدم کارشناس تاسیسات الکتریکی استادیوم ورزشی امام رضا
22 آقای مهندس پوریا میرابیان شرکت محترم صنایع روشنایی مانا نور
23 آقای مهندس نوید سخاوتی کارشناس مهندسی فروش و روشنایی
24 آقای مهندس میلاد زحمت کش شرکت محترم روشنایی زیستانور
25 آقای مهندس سجاد یاسی

جلسات کانون دوشنبه اول هر ماه با حضور کارشناسان و علاقه مندان این حوزه برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در همین وب سایت عضو کانون گردیده و یا اطلاعات تماس خود را به پنل پیامکی کانون به شماره ۱۰۰۰۲۲۱۲۲ ارسال نمایند.

شایان ذکر است ،جلسه آینده در تاریخ دوازده تیر ماه در محل سالن اجتماعات جهاد دانشگاهی مشهد برگزار خواهد شد. شرکت برای تمام متخصصین و علاقه مندان در کشور آزاد می باشد.