آغاز به کار موسسه روشنایی و نورپردازی هم اندیشان شرق

موسسه روشنایی و نورپردازی شرق ، با هدف پیشرفت صنعت روشنایی کشور ، که تمرکز عمده آن در قسمت شرقی کشور می باشد تاسیس گردیده است.هر چند این موسسه با محوریت شرق کشور بنا شده است ، لیکن عضویت و شرکت در جلسات آن برای کلیه متخصصین و علاقه مندان کشور آزاد است.