کانون روشنایی و نورپردازی شرق در شهر مقدس مشهد تاسیس گردیده است. هدف از تاسیس این کانون گرد هم آوری و آشنایی بیشتر متخصصان ، علاقه مندان و دست اندرکاران صنعت روشنایی و نورپردازی در کشور است ، که با توجه به تمرکز شرکت های متعدد روشنایی و نورپردازی و همچنین تولید کنندگان مطرح این حوزه در شرق کشور ، تمرکز این کانون بیشتر بر شرق کشور می باشد.
به بیان دیگر هدف از تاسیس این کانون :

  • شناسایی متخصصان و علاقه مندان به حوزه ی روشنایی و نورپردازی
  • ایجاد یک تعامل سازنده و ارتباطات موثر بین متخصصین و متقاضیان
  • وجود یک سیاست تشویقی در معرفی شرکت ها و پروژه های موفق در تریبون این وبگاه
  • استفاده از متخصصین در جهت بیان دانش روشنایی و نورپردازی و گسترش آن در بین عموم جامعه
  • سعی در ایجاد یک نظام منسجم صنفی در جهت حمایت چندجانبه متخصصین از یک دیگر
  • نهادینه ساختن تفکر برنامه ریزی در اجرا ، تعمیر ، نگهداری و بازپیرایی و در نتیجه استفاده بهینه از سیستم های روشنایی و نورپردازی
  • ایجاد یک طرح جامع درون سازمانی در زمینه ی مهندسی روشنایی و طراحی نورپردازی به جهت هماهنگی سیستم های روشنایی و نورپردازی با استاندارد های مربوطه و جلوگیری از اتلاف انرژی و یا نازیبایی مناظر شهری

اساسنامه کانون