هیئت مدیره

راحله اختراعی طوسی

کانون روشنایی و نورپردازی شرق

سید محسن برادران هاشمی زاده

کانون روشنایی و نورپردازی شرق شرکت سفیران برق قدرت

پوریا مجردی

کانون روشنایی و نورپردازی شرق صنایع روشنایی نورپردازی نهانسو

نوذر دل آسایی

کانون روشنایی و نورپردازی شرق

علی توانائی جبارزاده

کانون روشنایی و نورپردازی شرق نیرا نور ایرانی NiraNoor

اعضای افتخاری

دکتر حسین طباطبائی یزدی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی گنجی مهنه
مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه امام رضا

اعضای حقیقی

حسین پرواززاده
تولید کننده

عضو کانون روشنایی شرق

بهناز جلالی قسام
مدیر داخلی آبیز نور

عضو کانون روشنایی شرق

سلیم سرگلزهی
ناظر شرکت برق

عضو کانون روشنایی شرق

زاهدی محمد حسین
تولید کننده

عضو کانون روشنایی شرق

سمیه قلی پور
تولید کننده

عضو کانون روشنایی شرق

الهام پسندیده
فوق لیسانس برق کنترل
محمد امیر کمیلی زاده
سرپرست واحد فنی و تولید میلاد نور مشهد

 صنایع روشنایی میلاد نور Milade noor Lighting Company

نسرین روحانی
مهندس برق
مسعود عبدی
تولید کننده تجهیزات روشنایی و‌نورپردازی

عضو کانون روشنایی شرق