نمایشگاه Light+Building 2022 Frankfurt

برگزاری تور نمایشگاهی نمایشگاه Light+Building 2022 فرانکفورت

/
اعزام هیأت بازدیدکننده تجاری- تخصصی به نمایشگاه Light+Building 20…

مسابقه نورپردازی سال 1399

/
مسابقه نورپردازی سال 1399 Lighting Design Competition 2020 موضوعات د…

کارگاه اموزشی مبانی روشنایی برای صنف الکتریک

/
کارگاه آموزشی مبانی روشنایی برای صنف الکتریک این کارگاه در …
جواد باوندی-بهنام اسماعیلی -جلیل قوامی- طه باقرزاده فلاح- راهله حسن زاده-سعید مرادی-سید مجتبی سجادی- نسرین روحانی-حسین پرواز زاده- جلیل قوامی- پوریا مجردی-مسعود عبدی-مجتبی دلگشا- علی توانایی جبارزاده-سید محسن برادران هاشمی زاده- سعید یزدی زاده-نوذر دل آسایی- مهدی یزدی زاده- مجتبی مرادی- نیما یزدانی شواکند- محمد براقی- فاطمه گل سرخ- سلیم سرگل زهی- مسعود فدایی- سید رسول دادوند- رضا مفرد-حمیدرضا سید موسوی- مصطفی صاحبی-حسن جغتایی- علیرضا دیدار- کاظم نواب- مصطفی باقری محمد خانکی- اسماعیل سهرابی- پوریا میرآبیان

عصرانه علمی بهمن 1398 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

/
چهل و یکمین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشنبه …

جلسه ی هیئت مدیره کانون با انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی

/
جلسه ی هیئت مدیره کانون با انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردا…
محمد اتحادیه-پوریا مجردی-فلاح-سعید یزدی زاده- مهدی یزدی زاده-مسعود عبدی-مجتبی سجادی- مجتبی دلگشا-سعید مرادی-نوذر دل آسائی-نسرین روحانی-حسین پرواز زاده-علیرضا اسلام دوست-جلیل قوامی-محسن هاشمی-علی توانائی-خرمائی

عصرانه علمی دی 1398 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

/
چهلمین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشن…
راحله اختراعی طوسی-کیمیا اختراعی طوسی-فاطمه محمدزاده-منا رمضانی-محمد زاهدی-راهله حسن زاده-جلیل قوامی-الناز دارابی -سمیرا شمس-سعید مرادی-مجتبی دلگشا-نسرین روحانی-محسن هاشمی-مهدی عباسیان-سلیم سرگل زهی-روزبه برهانی-مجتبی خانعلی زاده-نوذر دل آسایی-مجتبی مرادی-حسین پرواززاده-سید مجتبی سجادی-پوریا مجردی-علی توانایی-محمدرضا محدث

عصرانه علمی آذر 1398 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

/
سی و نهمین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشنبه…
نوذر دل اسایی-برادران هاشمی-مجردی-عبدی-شالفروشان-حسن زاده-قدمگاهی-کارگر-خلیلی-دلگشا-کرمانی سابق-زاهدیمقدم پور-پرواز زاده-مرادی-یزدی زاده-صاحبی-اسماعیلی

عصرانه علمی آبان 1398 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

/
سی و هشتمین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشنبه 2…
مهندس مقدم پورکانون روشنایی و نورپردازی شرق روشن

عصرانه علمی مهر ماه 1398 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

/
سی و هفتمین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشنبه 1…
خانم مهندس سارا اقاسی زاده و اقای مهندس حامد مصلحی-اشنایی -تحلیل -روشنایی-طبیعی-مصنوعی-با ابزار شبیه ساز-کانون-موسسه-روشنایی-نورپردازی-ILCIE

عصرانه علمی شهریورماه 1398 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

/
سی  و ششمین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشنبه 4…

راه اندازی اینستاگرام کانون روشنایی و نور پردازی

/
راه اندازی اینستاگرام کانون روشنایی و نور پردازی اینستاگرام کانون…

عصرانه علمی اردیبهشت 1398 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

/
سی و دومین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشنبه …
جناب اقای مهندس شهاب شالفروشان- سی و یکمین ارائه دهندگان کانون نورپردازی شرق

عصرانه علمی بهمن 1397 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

/
سی و یکمین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشنبه …
جناب اقای مهندس محمدی- بیست و هشتمین ارائه دهندگان کانون نورپردازی شرق

عصرانه علمی آذرماه 1397 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

/
بیست و نهمین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشنبه 26…
آقایان مهندس درگاهیان و مهندس امینی- بیست و هشتمین ارائه دهندگان کانون نورپردازی شرق-گلنور

عصرانه علمی آبانماه 1397 کانون روشنایی ونورپردازی شرق

/
بیست و هشتمین عصرانه علمی کانون روشنایی و نورپردازی شرق در عصر دوشنبه 21 …